วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หนังสือ ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์หรือวิศวะ ควรอ่าน "จอนนี่ ไอฟฟ์" นักออกแบบอัจฉริยะ


หนังสือ "จอนนี่ ไอฟฟ์" นักออกแบบอัจฉริยะ เบื้องหลังความสำเร็จของ Apple 
ผมได้เข้าไปร้านหนังสือแห่งหนึ่ง มองผ่าน ๆ นึกว่าเป็นหนังสือของ สตีฟ จ๊อป  แต่..ไม่ใช่ เมื่อมองดีๆ แล้ว  เอ๊ะ...นี่มันใครกันหว่า ?  พอได้หยิบขึ้นมาอ่านคร่าว ๆ ก็พบว่า อ่านแล้วสนุกมาก ได้แง่คิดหลายๆด้านที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design) ตลอดจนการวางโครงสร้างการศึกษาของประเทศอังกฤษที่แตกต่างกันทำให้พอเห็นภาพการศึกษาที่ผมได้เรียนรู้มากและมีความห่างกันเหลือเกิน (ยิ่งวิ่งตาม...ยิ่งไม่ทัน)

หนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะเหมาะสมมากกับ ผจก.ฝ่ายผลิต  ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์  วิศวกร  นักวิทยาศาสตร์  นักจัดการอุตสาหกรรม นักเทคโนโลยี  เป็นต้น  เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ได้ให้แง่คิดหลาย ๆ ด้าน เช่น การเป็นหัวหน้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำตัวต้นแบบ การตลาด เป็นต้น

หวังว่าหลายๆ คนจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ และพัฒนาผลงานเพื่อ GDP ของประเทศต่อไป  สำหรับผมแล้ว หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วได้ประโยชน์มาก ๆ เพราะว่า ตามหาหนังสือที่เขียนที่มาที่ไปด้านเทคโนโลยีการผลิตได้อย่างน่าสนใจมานาน