วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

KTAM KTSE มีประกาศจ่ายปันผล 6 ก.พ. 2560

หลังจากที่ผมได้ติดตาม แฟนเพจของทาง KTAM วันนี้ผมก็ได้รับข่าวดี ตามมาติดๆ... ว่า KTSE จ่ายปันผลในอัตราหน่วยละ 0.75 บาท ซึ่งก็ทำให้ผมได้ชื่นใจและมีกำลังใจลงทุนออมในกองทุนรวมต่อไป ^_^

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

KTSF KTAM ประกาศจ่ายปันผล 19 ม.ค. 2560 !!!

 ขอแสดงความยินดีกับผู้ถือหน่วยลงทุน KTSF ทุกท่าน  เพราะตอนนี้ KTAM มีประกาศจ่ายปันผลออกมาแล้ว โดยมีกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 30 ม.ค. 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.65 บาท กำหนดปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 ม.ค. 2560  🎉

http://www.ktam.co.th/FileUpload/Content/FileTh2_3269.pdf

หลังจากที่ติดตาม แฟนเพจของทาง KTAM วันนี้ผมก็ได้รับข่าวดี ว่า KTSF จ่ายปันผลในอัตราหน่วยละ 0.65 บาท ซึ่งก็ทำให้ผมได้ชื่นใจและมีกำลังใจลงทุนออมในกองทุนรวมต่อไป ^_^


ผู้ถือหน่วยลงทุน KTAM สามารถ download หนังสือรับรองการซื้อ RMF LTF ปี 2559

ขณะนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ download หนังสือรับรองการซื้อ RMF/LTF ปี 2559 (ในรูปแบบสำเนา) ได้แล้ว  โดยเข้าไปที่เว็บ KTAM Smart Trade http://www.ktam.co.th/th/smart/login_smart.aspx
สำหรับผู้ที่มี user ของระบบ KTAM Smart Trade อยู่แล้วก็สามารถ log in ไป download ได้ที่หน้า รายงาน 

สำหรับผู้ที่ไม่มี user ระบบ KTAM Smart Trade ก็สามารถ download หนังสือรับรอง RMF/LTF ได้เช่นกัน โดยคลิกที่ link "Download หนังสือรับรองการซื้อ LTF / RMF ปี 2559 คลิกที่นี่" หรือ เข้าไปที่หน้า https://smarttrade.ktam.co.th/smart/publicreport.aspx

สำหรับเอกสารฉบับจริงจะเริ่มจัดพิมพ์และส่งออกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป


ที่มา  FANPAGE : KTAM Smart Trade