วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นครชัยแอร์ รับสมัครงานระดับบริหาร ตำแหน่งผู้ช่วย

NAKHONCHAI AIR FanClub: นครชัยแอร์ รับสมัครงานระดับบริหาร ตำแหน่งผู้ช่วยผู...: นครชัยแอร์ รับสมัครงานระดับบริหาร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการเขต นครชัยแอร์ รับสมัคร..ด่วน (ระดับบริหาร) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ภาคเหนือ, ภาคอีสาน

คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ชอบงานท้าทายความสามารถ คิดงานเป็นระบบ นำเสนอโครงการได้ มั่นใจในตัวเอง โลกกว้าง พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบสูง ร่วมสร้างระบบงานในองค์กรที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงทางด้านธุรกิจเดินรถโดยสารยาวนานกว่า 30 ปี เป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการ

http://www.nakhonchaiair.com/job_detail.php?job_id=221