วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

นครชัยแอร์ เพิ่มจุดขึ้นรถ เข้ากรุงเทพฯ ที่ อ.ศรีบุญเรือง และ อ.ภูเวียง ให้บริการวันละ 3 เที่ยว เริ่ม 1 ต.ค. 58นครชัยแอร์ เพิ่มจุดขึ้นรถ เข้ากรุงเทพฯ ที่ อ.ศรีบุญเรือง และ อ.ภูเวียง
ให้บริการวันละ 3 เที่ยว
เริ่ม 1 ต.ค. 58

*เข้ากรุงเทพฯ สามารถขึ้นรถ-ส่งพัสดุด่วน..ได้ที่
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ศรีบุญเรือง
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ภูเวียง

 เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และสามารถใช้บริการส่งพัสดุด่วนภายใน 24 ชม. เดินทางไกล สะดวกสบายปลอดภัย ไปไหน ไปไหน ก็นครชัยแอร์

โทร.1624 ‪#‎นครชัยแอร์‬ ‪#‎อ‬.ศรีบุญเรือง #อ.ภูเวียง


วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

MAKE MONEY WITH ADSENSE (รายได้ สบายดี กับ ADSENSE)


การสร้างรายได้เสริม…เป็นสิ่งหนึ่งที่ชีวิตคนเราต้องมี จะใช้เงินเดือนจากการทำงานประจำอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย การหารายได้เสริมมีหลายแบบให้เราเลือกทำ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนว่าจะหารายได้เสริมด้วยวิธีไหน วันนี้ผมมีวิธีการสร้างรายได้เสริมอีกวิธีหนึ่งมานำเสนอ นั่นก็คือ MAKE MONEY WITH ADSENSE

การสร้างรายได้เสริม กับ Adsense เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กัน ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้เรื่อย ๆ สม่ำเสมอ เราสามารถใช้วิธีนี้ร่วมกับการสร้างรายได้เสริมวิธีอื่น ๆ ได้ เมื่อผลรวมของการสร้างรายได้เสริม ณ เวลาหนึ่ง จะทำให้เรามีเงินมากพอที่จะหมุนเวียน

Ebook เล่มนี้ ผมเขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ใช้ Adsense มานานมากกว่า 5 ปี (ในราคาที่เหมาะสม) โดยแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้คุณผู้อานเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดีและทำให้ตั้งต้นได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถต่อยอดได้