ตารางคำนวณค่า OT เบื้องต้น


ตารางคำนวณ OT เบื้องต้น ผมใช้คิดค่า OT คร่าว ๆ ว่า จะได้เงินเพิ่มเท่าไร หากเราทำงานสัก 2-3 ชม.ความคิดเห็น