งานที่เราทำอยู่นั้น มันคุ้มค่าหรือไม่?

เป็นคำถามที่อยู่ในใจเสมอมา ว่า งานที่เราทำอยู่นั้น มันคุ้มค่าหรือไม่?

เนื่องด้วยเวลาที่ผ่านมาทำให้เรามีประสบการณ์ในการทำงานมาได้ระดับหนึ่ง ก็จะทำให้เรามุมคิดวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของงานที่เรา ว่ามันคุ้มหรือไม่ 

ยกตัวอย่างเช่น

  • เมื่อทำงานไปสักพักจากที่มีรถรับส่งพนักงานเช้า-เย็น (แต่ไม่มีหลังทำโอที) หากทำงานออฟฟิศธรรมาดาก็จะกลับตามเวลาที่กำหนด  แต่เมื่องานเริ่มมากขึ้น ต้องกลับดึกเกือบทุกวัน รถก็ไม่มี  จำเป็นต้องเรียกรถ GRAB ให้มารับ  และก็เสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณ 120 บาท/ครั้ง
  • บางครั้งก็ทำงานที่ต้องออกไซต์งาน  ซึ่งเราก็ขับรถไม่เป็นจึงจำเป็นต้องดึงเพื่อนร่วมงานไปด้วยทุกครั้ง ซึ่งรถก็มีให้จองใช้งาน (แต่บางครั้งรถก็ไม่พอ) ทำให้บางครั้งเกิดความคิด ว่า เราจะไปถอยรถมาเพื่อใช้ทำงานดีไหม? คุ้มไหม? 
  • เมื่อมีงานมากขึ้น  ทำงานดึกเกือบทุกวัน  นอนดึกเกือบทุกวัน  ร่ายกายก็ไม่ค่อยไหว บางคนอาจต้องไปทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ ผลกระทบเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพและจิตใจอย่างชัดเจน
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา  ก็ทำให้ผมคิดเหมือนหลาย ๆ คน ว่า งานที่เราทำอยู่นั้น มันคุ้มค่าหรือไม่?  แต่ทางเลือกของคนเราก็มีเพียง 2 ทาง ก็คือ
  1. ทำต่อไป  เพราะชีวิตเราไม่ทางเลือกมากไปกว่านี้  ซึ่งก็จะพบวัฏจักรเดิมต่อไป
  2. ไม่ทำต่อ  เพราะเรามีทางเลือกมากกว่านี้  ซึ่งข้อนี้ต้องใช้ทักษะในการแสวงหาโอกาสและแสวงหาหนทางดับทุกข์ด้วยตนเอง
ยิ่งอายุมากขึ้น  เราต้องหาอะไรใหม่ ๆ ทำมากขึ้น  เพราะชีวิตเราเกิดมาอาจจะหลายครั้ง  แต่ความจำและพลังของเราจะมีเพียงครั้งเดียวในช่วงที่ร่างกายยังไม่เสื่อมไป  ถึงแม้จะจำได้ด้วยจิตยึดติด...แต่ก็ไม่มีกายหยาบให้ลงมือทำเสียแล้ว


ความคิดเห็น