วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ดนตรีหนีกรุง (กาลครั้งสอง) Silverlake Farm Pattaya Chonburi (Travel Report)
E-book ฉบับนี้  ฉบับเดียว
จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างคุ้มค่า
(โดยไม่ต้องมีรถส่วนตัว)

E-book นี้มีอะไรบ้าง ?
การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ที่พักอาศัย
ร้านอาหาร ค่าใช้จ่าย

รายละเอียดของการเดินทางในทริปนี้  บันทึกระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยว
โดยเริ่มจากการจองตั๋วเข้าชมดนตรี จองโรงแรม รถโดยสารประจำทาง  ตลอดจนจบทริปนี้

ท่านจะได้รับชมภาพบรรยากาศ เสมือนได้ไปด้วยกันกับเรา และมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์
เพื่อให้ท่านได้ใช้เป็นคู่มือในการเดินทางด้วยตนเองต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น