HTTPS คืออะไร? (เปิดการเปลี่ยนเส้นทาง HTTPS สำหรับบล็อกของคุณ)

เปิดการเปลี่ยนเส้นทาง HTTPS สำหรับบล็อกของคุณ

ถ้าต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าถึงบล็อกของคุณผ่าน HTTPS เท่านั้น คุณก็สามารถเปิดการเปลี่ยนเส้นทาง HTTPS ได้


การใช้ HTTPS ในการเข้าถึงบล็อกแทน HTTP มีข้อดี 3 ประการดังนี้


 1. ช่วยตรวจสอบว่าผู้เข้าชมเปิดเว็บไซต์ที่ถูกต้อง และไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย
 2. ช่วยในการตรวจสอบหากมีผู้ไม่หวังดีพยายามเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งจากบล็อกเกอร์ถึงผู้เข้าชม
 3. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้ยากที่จะดักฟังการสนทนาของผู้เข้าชม ติดตามกิจกรรม หรือขโมยข้อมูลของผู้เข้าชม

หมายเหตุ: ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้ HTTPS สำหรับบล็อกในโดเมนที่กำหนดเองได้

เมื่อเปิดใช้การเปลี่ยนเส้นทาง HTTPS ผู้เข้าชมจะเข้าถึงบล็อกของคุณในเวอร์ชันที่มีการเข้ารหัสที่ https://<your-blog>.blogspot.com เสมอ

เมื่อต้องการเปิดใช้การเปลี่ยนเส้นทาง HTTPS ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. เลือกบล็อกที่ต้องการอัปเดต
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่า > พื้นฐาน > HTTPS
 4. ใน "การเปลี่ยนเส้นทาง HTTPS" ให้เลือกใช่


ถ้าปิดใช้การเปลี่ยนเส้นทาง HTTPS ผู้เข้าชมจะมีทางเลือก 2 ทางในการดูบล็อกของคุณ ได้แก่

 1. ดูบล็อกในเวอร์ชันที่ไม่เข้ารหัสที่ http://<your-blog>.blogspot.com
 2. ดูบล็อกในเวอร์ชันที่เข้ารหัสที่ https://<your-blog>.blogspot.com

เมื่อต้องการปิดใช้การเปลี่ยนเส้นทาง HTTPS ให้ทำดังนี้

ลงชื่อเข้าใช้ Blogger

 1. เลือกบล็อกที่ต้องการอัปเดต
 2. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่า > พื้นฐาน > HTTPS
 3. ใน "การเปลี่ยนเส้นทาง HTTPS" ให้เลือกไม่ใช่
 4. แก้ไขเนื้อหาผสมในบล็อก


ความคิดเห็น