การทำธุรกิจ ยิ่งไร้ตัวตน ยิ่งดี !?


จริงๆ  การทำธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องเลิศหรูเสมอไป. หากเราทำมันให้ง่ายๆ ลดพิธีรีตรองลง จัดระบบการงานไม่ให้ซับซ้อน ก็จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น. เร็วขึ้น. การเรียนรู้เร็วขึ้น  ผู้ปฏิบัตรงานเริ่มงานได้เร็วขึ้น

ยิ่งทุกวันนี้...บริษัทต่างๆ ต้องการลดต้นทุน การทำงานยิ่งต้องลดความซับซ้อน ลดภาระงานให้น้อยลง. งานไหน outsource ได้ยิ่งดี. ยิ่งมากยิ่งดี. ภาระงานที่ทำจริงในบริษัทจะเหลือน้อยนิด. และทำให้ส่งงานได้ทันเวลา. เหลือเวลาทำงานใหม่. เหลือเวลาให้คิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ. โปรเจคใหม่ๆ

หากเราสร้างธุรกิจที่ไร้ตัวตนได้...ยิ่งดี. บางเวลาค่อยเผยตัวตน. ว่าเป็นใคร !????
ความคิดเห็น