มีแต่ทีมงาน. แต่การทำงานเป็นทีม..ไม่มี !?การทำงานทุกวันนี้หลายๆ องค์กรก็อยากให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม. แต่...ก็ทำได้แค่อยากให้มี. อยากให้เกืด.  จัดอบรมทุกปีก็เสียค่าใช้จ่ายอยู่อย่สงนั้นเรื่อยไป  มีแต่ทีมงาน. แต่การทำงานเป็นทีม..ไม่มี

มีแต่ทีมงาน. แต่การทำงานเป็นทีม..ไม่มี

การทำงานลักษณะนี้พบได้ทั่วไปในองค์กรต่างๆ  ส่วนน้อยนักที่จะมีการทำงานป็นทีม.

หรือว่า. เราสร้างไม่เป็น. ทำมันไม่เกิด. หรือถนัดแค่การ..ฉายเดี่ยว. @-@

จริง ๆ แล้ว. การทำงานเป็นทีมไม่ได้ยากแม้แต่น้อย.  ทำได้โดยการทำงานร่วมกัน. ในงานหนึ่งงาน หรือ หนึ่งโครงการ. เป็นต้น  แล้วทำการแบ่งส่วนงานกันทำ. ปรึกษาหารือ ช่วยกันเสนอความคิด แชร์ข้อมูลแบบไม่กั่ก  ไม่โยนงาน. ประชุมวางแผน รายงานความคืบหน้า ขอความช่วยเหลือ  ฯลฯ.ทำแบบนี้วนซ้ำเรื่อย ๆ งานก็จะเสร็จเร็วโดยที่เราไม่คาดคิด

แต่ในด้านการบริหารงาน (แบบสมัยเก่า) ส่วนใหญ่จะจ่ายงานให้แต่ละคนรับผิดชอบ  ใครทำอันนั้น  อันนี้  สามารถตามงานได้เจาะจงมากขึ้น และรู้ว่าใครทำงานนั้น  แต่งานก็จะช้า งานไม่ทัน  เพราะทีมงานไม่มี  จะยืมทีมอื่นก็เกรงจะกระทบไปด้วย  นั่นเป็นข้อเสียของการบริหารงาน (แบบสมัยเก่า) เพราะผู้บริหารไม่ได้ปรับเปลี่ยนความคิดและการปฏิบัติตน (ให้เป็นสมัยใหม่) ให้ทำงานเป็นทีมมากขึ้น  

ส่วนใหญ่การบริหารงานแบบนี้ มักจะติดมากับยุคสมัยเก่า  ยุคสมัยฉายเดี่ยว  ประมาณนั้น  

ปัจจุบันนี้  หารู้หรือไม่ว่า... หลายอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จนทำให้ผู้บริหารหลายคนปรับตัวไม่ทัน  (คิดไม่ทัน) การเปลี่ยนแปลง  ติดแหงก...อยู่กับวังวลในการหาทางออก

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก  แต่...ปลาเร็วกินปลาใหญ่

เป็นคำคมที่ใช้ได้ในยุคสมัยใหม่นี้  และเหมาะกับคนที่มีความคิดใหม่ๆ เช่น ผู้บริหารที่เปลี่ยนความคิดและปฏิบัติตนให้เป็นสมัยใหม่  นศ.จบใหม่เนื่องจากได้นับวิทยาการใหม่ ๆ มาจากอาจารย์ นักพัฒนาตนเอง  เป็นต้น  

ถ้าบริหารความรู้ดี ๆ จะทำให้งานเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว  
ถ้าบริหารการทำงานเป็นทีมได้ดี  อาจจำเป็นต้องมีทีมงานของตนเอง ก็จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้

สุดท้ายนี้  หากองค์กรใดควบคุมกระบวนการผลิตได้ดี...องค์กรนั้นก็จะลดต้นทุนการผลิตได้มากและจะเหนือกว่าคู่แข่งทั้งปวง

โชคดี  สำหรับ ผู้ปรับเปลี่ยนความคิดและการปฏิบัติตน (ให้เป็นสมัยใหม่) 

ความคิดเห็น