ทำงานอย่างไรให้คล่องตัว ?หลังจากชีวิตอยู่ในวัยทำงานมาประมาณสองปี  การค้นหาวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และถูกต้องนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ชีวิต (สปช) ซะเป็นส่วนใหญ่ 

 ส่วนน้อยที่จะได้ใช้ทักษะขั้นสูงตามที่ได้เรียนมาเมื่ตอนสมัยมหาวิทยาลัย 

การทำงานให้คล่องตัว  จริงๆ แล้วไม่ต่างจากตอนเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย  ซึ่งขอสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้


  1. สร้างสัมพันธไมตรี รู้จักคนให้มากๆ  เพราะการทำงานต้องติดต่อกับทุกคน (บางคนไม่ชอบวุ่นวายกับคน...อันนั้นคงยากที่จะทำงานร่วมกันได้)
  2. ฝึกเล่น  หัดใช้  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  ที่ช่วยในการทำงาน  ไม่จำเป็นต้องเก่ง  เอาแค่พอให้งานจบ..เป็นพอใช้ได้
  3. อ่านหนังสือที่ช่วยทำงานคล่องตัวให้มากๆ  เพราะจะได้มีมุมมองในการทำงานหลายๆด้าน ทำให้มองออกว่า....งานนี้จะจบ..เมื่อใด ด้วยวิธีไหน?

ทั้งสามข้อนี้ น่าจะเพียงพอต่อการทำงานให้คล่องตัวนะคับ  ที่เหลือ...ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้ของแต่ละคน  ว่าจะต่อยอดอย่างไรให้เข้ากับสไตล์การทำงานของเรา. ???ความคิดเห็น