ทำยังไงดี? ทำงานมา 2 ปี (แต่โบนัสไม่ถึง 2 เท่า) !!!


การทำงานย่อมแลกมาด้วยแรงกายแรงใจ  
จะมีชีวิตอยู่ได้ทุกอย่างต้องเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต  

ทำงานมา 2 ปี  เริ่มเกิดการคิดทบทวนไปในอดีตและวิเคราะห์ไปถึงอนาคต  ว่า  คุ้มค่าหรือไม่?    กับงานที่ทำในทุกวันนี้   เงินเดือนบางที่อาจได้มาก  บางที่อาจได้น้อย   แต่ค่าใช้จ่าย  ค่าครองชีพต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้น  

แล้วจะเหลือเงินเก็บได้อย่างไร ?

ทำงานมาได้สักพักโบนัสก็ออกมา  เห็นตัวเลขแล้วอาจจะชื่นใจ  แต่เมื่อเทียบบริษัทที่ทำงานมากับบริษัทอื่น ๆ ในเนื้องานคล้าย ๆ กัน  อาจทำให้เราเศร้าหมองได้เช่นกัน  

โบนัสที่ออกมานั้น  ได้ไม่ถึง  2 เท่า   คงไม่เหลือเก็บแน่ ๆ แค่กลับบ้านช่วงเทศกาลก็เกือบจะกินแกลบอยู่แล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม  ชีวิตคงต้องเดินต่อไป  เดินทางเก่าไม่ได้ ก็ต้องเดินทางใหม่และมันอาจจะดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน

ชีวิตวัยทำงาน  มันต้องพบเจอกับความวุ่นวายอะไรมากมาย  สิ่งเหล่านั้นมันอาจทำให้เราท้อแท้และหมดกำลัง  แต่ที่ทนสู้อยู่ได้จนทุกวันนี้ ก็เพื่ออนาคตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และเพื่อความอยู่รอดความคิดเห็น