การเรียนรู้ไม่มีวันจบ !!!

การเรียนในมหาลัยนั้น  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรู้รอบตัว  เพียงเอาเนื้อหามาจัดเรียงให้เรียบง่ายเป็นลำดับขั้นตอน  ก็เพื่อการเรียนรู้ให้รวดเร็ว  บางอย่างอาจไม่สอน  บางตำราที่เรียนก็ยังเหลือเนื้อหาที่ยังไม่ได้เรียนก็มี  บางครั้งเราอาจจะคิดในใจว่า...

ทำไมอาจารย์ไม่สอน ?

แต่จริงๆ แล้ว  การเดินทางออกจากรั้วมหาลัยมานั้น  สิ่งที่ต้องบอกตัวเองอยู่เสมอ  ก็คือ
เติมความรู้ให้จัวเองบ้าง  เติมเต็มในสิ่งที่อยากรู้และควรรู้ในสิ่งที่ช่วยดำเนินชีวิต

หลังจากที่ผมทำงานมาได้สองปี  จะพบว่า  คนเรามักจะห่างจากหนังสือ  และมักจะบอกว่าไม่มีเวลาอ่าน  ทั้งที่เขาเหล่านั้นเรียนจบมา  ได้เกียรตินิยมทั้งนั้น  เกรด GPAX สูงๆ ทั้งนั้น  (ส่วนผมได้แค่เกรดนิยมเท่านั้นเอง 2.67) 

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบการทำงานที่บริษัทวางรากเอาไว้  จึงส่งผลให้คนที่เรียนจบ  เกรดสูง  นั้น  หมดสมรรถนะเนื่องจากการทำงานไม่ได้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากคนเรียนจบเกรดสูง 

อย่างไรก็ตาม  เราต้องวางราก  วางเส้นทางของตนเองไว้ดีๆ  หลายๆด้าน  ว่างๆ ก็หาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับตัวเองมาอ่านบ้าง  เผื่อวันหนึ่งเราจะได้เดินไปทางนั้น...หากทางนี้มันตันแล้ว  เผื่อว่าเราจะลาออกจากงานเพื่อเกษียรอายุงานตัวเอง  เนื่องจากมีเงินเก็บไว้หลายที่มากพอจะเป็นแบบนั้นได้  เผื่ออยากจะทำงานเพื่อสังคมบ้าง  เป็นต้น  

เราจำเป็นต้องอ่านหสังสือ  หาความรู้ไว้หลายๆด้าน  นะครับ

ในรูปเป็นหนังสือส่วนหนึ่งเท่านั้น  ที่ผมหามาอ่านเพื่อพัฒนาการทำงาน  พัฒนาการใช้ชีวิต  และการออมเงินและลงทุน 

สู้ ๆ นะครับ...


ความคิดเห็น