ล่ามภาษา AEC (งานที่มาแรง ความต้องการสูง)

ผมมีงานมาแนะนำ !?  
ผมใช้วิธี  สังเกต  วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้ม  ในการนำเสนอเรื่องนี้

จากการทำงานในภาคอุตสาหกรรมมาก็ประมาณสองปี  ด้วยความชอบอ่าน คิด  วิเคราะห์  ก็พอจะทำให้ประเมิณบางสิ่งที่เกี่ยวข้องในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจริง  ซึ่งก็มีหลายเรื่องที่ทำแบบนี้  ผลลัพธ์ก็ตรงตามที่คิดไว้  ครั้งนี้ผมก็เลยนำเรื่องราวนี้มาเขียนบอก  พี่น้อง เพื่อนๆ ผู้อ่านทุกท่าน  น้อง ๆ ที่กำลังจะเรียนจบ  หรือคนอยากเปลี่ยนงาน  ฯลฯ  งานนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเลยทีเดียวเชียวล่ะ

เรื่องนี้  ได้จากการ สังเกต  วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้ม  มีดังนี้

ถ้าเปิด AEC จะมีคนแรงงานเข้าประเทศมากมาย  ดังนั้นภาษาคือสิ่งสำคัญในทุกวิชาชีพ  ตอนนี้สังเกตเห็น รพ. ส่วนใหญ่ จะมีป้ายภาษากัมพูชา  เมียนมาร์  ลาว  และอังกฤษ  เขียนบรรยายไว้ด้านล่างภาษาไทย  คิดวิเคราะห์ให้ไกลไปอีกขั้น  ถ้าเราเรียนภาษากัมพูชา  พม่า  ลาว อังกฤษ  แล้วไปสมัครเป็นล่ามให้ทาง รพ.  ต่างๆ  เราก็จะได้งานที่ดีพอสมควร  เงินดีแน่นอน  (ชาว พม่า กัมพูชา  ฟังอังกฤษรู้เรื่องนะ เพราะเขาเป็นเมืองขึ้นมาก่อน)   ความคิดเห็น