ชีวิตถูกลิขิต...เพื่อตามหาสิ่งใด ?

เมื่อได้เกิดและเติบโตมาจนถึงวัยเรียน  วัยทำงาน  ผ่านหลากหลายเรื่องราวมาก็พอสมควร  นับวันได้แต่หวนถามตัวเองว่า...

ชีวิตของเรากำลังหาอะไรอยู่ ?
จะหยุดตามหาเมื่อไร ?
เมื่อถึงจุดนั้นจะพบเจออะไร ?


คำถามเหล่านี้  ยังไม่ค้นพบข้อเฉลยแม้แต่น้อย   หรือว่า  คำตอบอาจจะไม่มีในชีวิตนี้  หรือเรื่องราวที่ผ่านมานั้นคือคำตอบ  !!!

ผมได้เรียนรู้  อ่านชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จ  เขาจะตั้งเป้าหมายของตนเองไว้  แล้วลงมือทำให้มากๆ บางอย่างสำเร็จ  บางอย่างไม่สำเร็จ  ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่นำไปปรับปรุงให้สำเร็จ

นี่คงเป็นคำตอบของชีวิต...ที่เราต้องสร้างคำตอบ  และเลือกคำตอบได้   แต่โจทย์ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเอง  โจทย์ก็คือการใช้ชีวิตของเรา

ผมเอง..ก็มีหลายคำตอบที่จะเลือกใช้ในแต่ละช่วงชีวิต  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  สภาพแวดล้อม  และความพร้อมของตัวเรา  ว่าลงมือสร้างโจทย์แบบใด  เท่านั้นเอง

ล่าสุด...ผมว่าจะสร้างโจทย์โดยการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น และ เรียนเพิ่มเติมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  เพื่อสร้างโปรแกรมบางอย่าง  ขาย หาเงิน และทำสนุกๆ  เผื่ออนาคตทำงานไม่ไหวแล้ว  ร่างกายไม่อำนวย  จะได้มานั่งเขียนโปรแกรมขาย  เป็นต้น


เป้าหมายที่ตั้งไว้  ก็ประมาณนี้  

ที่เหลือก็คือ  ""การลงมือทำ ! ""

ความคิดเห็น