วิธี Connect WiFi Windows 8

เพื่อความรวดเร็ว....เราไปดูขั้นตอนกันเลยดีกว่า >>>

0) ส่งสัญญาณ WiFi  จาก  Smartphone และ จดจำรหัสผ่าน
1) คลิก ที่รูปสัญญาณ ในคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อเปิดหน้าต่างติดต่อสัญญาณ


2) คลิก ""On"" เพื่อเลื่อนปุ่มเปิดรับ WiFi  (เหมือนในโทรศัพท์)
3) คลิก ""Connect"" เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ  และ ใส่รหัสผ่าน  ในข้อ 0)  
   เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว  จะเห็นคำว่า ""Connected"" 


Note:

  • หากต้องการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ  ให้คลิก "" Connect automatically""
  • หากต้องการหยุดเชื่อมต่อ  ให้คลิก ""Disconnect""
  • หากต้องการเปลี่ยนการติดต่อ  WiFi  ให้คลิกที่ ชื่อสัญญาณอื่นๆ แล้ว ทำตามตั้งแต่ข้อ 0)

ตามนี้ครับ 

Thanks for Follow me.  ;)

ความคิดเห็น